[ad_1]
Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan. Titeln på föreläsningen är “Förväntningarnas makt över (köns)identitetsskapande – hur fria är vi?”

Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan
#Christian #Eidevald #föreläser #skillnaden #mellan #pojkar #och #flickors #bemötande #förskolan

2 thoughts on “Christian Eidevald föreläser om skillnaden mellan pojkar och flickors bemötande i förskolan”
  1. Problemet med den här fantasifulla retoriken som man sitter och kokar ihop nått seminarium där alla tycker lika är att förskolan inte är till för att göra barn till oskrivna ark i sociala experiment. Den är som all utbildning till för att förbereda individen så att den kan bli lycklig och produktiv i det befintliga samhället, som har könsroller, normer och sociala förväntningar.

  2. En man som skapar förvirring bland barn. Och vuxna. Man vet vad som är manligt respektive kvinnligt utav samvetet. Från wikipedia: "Samvete anses alltså vara någonting fött, och samvetslöshet något som betingats av dåliga upplevelser, och räknas som en störning.". Detta kan alltså räknas som stört, och det är nu normen. Gud hjälpe oss…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *