[ad_1]
☆Hữu Công và Linh Miu : Sự khác kiệt giữa học sinh và sinh viên
☆ My profile: http://www.fb.com/skda.HuuCong
☆ My fanpage: https://www.fb.com/HuuCong.skda
☆ Subscribe: http://bit.ly/YouTubeHuuCong
☆ Contact: huucong.skda@gmail.com

© Copyright by ☞ Hữu Công Production
Script Writer : Hữu Công
D.O.P & Camera Man: JiNguyen
Film Editor & Colorist Artist: Tuấn Trần
Sound & Music: Tuấn Trần
Make Up: Thảo Nguyễn

Hữu Công và Linh Miu : Sự khác biệt giữa học sinh và sinh viên
#Hữu #Công #và #Linh #Miu #Sự #khác #biệt #giữa #học #sinh #và #sinh #viên