Sunday, January 16, 2022
HomeDifference BetweenWhat 'Hassidic' means: this is the difference between Hassidic and Orthodox Jews

What 'Hassidic' means: this is the difference between Hassidic and Orthodox Jews


Click Here To Get Access To Weekly Conversations! https://itsgoodtoknow.org/join-the-community-3/
BUY THE NEW BOOK HERE https://itsgoodtoknow.org/product/creating-a-life-that-matters/
We Need Your Help!
To support the work of Rabbi Manis Friedman please visit: https://itsgoodtoknow.org/innercircle/
To join the online community and for weekly live webinars please visit: http://Community.ItsGoodToKnow.org
For information on upcoming events and to join the email list please visit: http://ItsGoodToKnow.org

Follow Rabbi Manis Friedman:
Facebook: https://facebook.com/ManisFriedman
Twitter: https://twitter.com/ManisFriedman
Linkedin: https://linkedin.com/in/RabbiFriedman
Instagram: https://instagram.com/RabbiManisFriedman

About Rabbi Manis Friedman:
Rabbi Manis Friedman is a world-renowned author, counselor, lecturer and philosopher who uses ancient wisdom and modern wit to captivate audiences around the world. For bookings please call Zalman at 800-656-5669

Start online college today!

Produced by Its Good To Know

What 'Hassidic' means: this is the difference between Hassidic and Orthodox Jews
#39Hassidic39 #means #difference #Hassidic #Orthodox #Jews

RELATED ARTICLES

13 COMMENTS

 1. We were born to learn to live as one family of families ? All of the voices that guide us to love gather each moment in peace. Why can’t we look up and follow their lead and let this planet breathe ?

 2. Sometimes I don’t know what I think until I hear what you think.
  Sometimes I think you are the worlds biggest idiot, and often and more often recently I think you are an incredible Sage!
  I’ll keep listening Rabbi, giving you the opportunity to convince me.
  Thank you so much for your insights! 😊

 3. Can I receive some blessings so that my reading the Siddur everyday be accepted by Hashem, even though "technically" I'm not a Jew because my country does not promote conversion?
  I'm reading Chabad Siddur, part in English and part in Hebrew and Aramaic, mainly Amidah and Kaddish

 4. In marriage, there are many dimensions? "My brother wears a veil."

  for they shall see God.

 5. A great message!! Thank you for sharing this!! Very inspirational!! Todah Rabah!!
  All The Best!!

 6. Rabbi, every time I watch your video, I learn something new. I am not Jewish but love to hear you.

 7. Suyun, aralarında bölüştürüleceğini onlara bildir. Her su alış/içiş nöbetledir/içilecek her miktar hazırlanmıştır.
  Kamer, 28.

 8. Allahu Ekber . 1 Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla…
  2 Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır. 3 Rahman'dır, Rahîm'dir O.
  4 Din gününün Mâlik'i/ sultanıdır O…
  5 Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
  6 Dosdoğru giden yola ilet bizi…
  7 Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa/şaşkınlığa saplanmamışların yoluna… .. 1 De ki: "Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım!
  2 Yarattıklarının şerrinden,
  3 Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay'ın/battığı zaman Güneş'in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden!
  4 Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden!
  5 Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden…" / Hayır, öyle değil! Kıyamet gününe yemin ederim ki,
  Kıyâme, 1./Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene.
  Şems, 7./Yemin olsun incire, zeytine,
  Tîn, 1./ Sonra da onu düşüklerin en düşüğüne/aşağıların en aşağısına çevirip attık.
  Tîn, 5./ Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
  A’lâ, 1./O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
  A’lâ, 3./Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.
  A’lâ, 18. İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.
  A’lâ, 19./Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.
  Kadr, 1./Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.
  Zilzâl, 5./İnsan, Rabbine karşı gerçekten çok nankördür!
  Âdiyât, 6./Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.
  Âdiyât, 11./Kureyş'i alıştırıp ısındırdığı için,
  Kureyş, 1./O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda,
  Tekvîr, 8./Sayfalar açılıp göz önüne konduğunda,
  Tekvîr, 10./Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!
  Tekvîr, 29./ İnfitar 6 Ey insan! Sen neyine güveniyorsun da cömert olan Rabbine karşı geliyorsun? 8
  Seni belirlediği yapıda oluşturan da O’dur . 19 O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür. O gün bütün yetki Allah’ındır. / Ki sonu bir misktir. İşte, yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar!
  Mutaffifîn, 26. Bir kaynak ki, iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan.
  Mutaffifîn, 28. Şu bir gerçek ki, suça batmış olanlar, iman sahiplerine gülerlerdi.
  Mutaffifîn, 29./Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O'na kavuşacaksın!
  İnşikâk, 6. /O zaman kitabı sağdan verilen,
  İnşikâk, 7./O halde, onlara acıklı bir azap muştula!
  İnşikâk, 24./İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.
  İnşikâk, 25./ O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisinindir. Allah her şeye tanıktır.
  Bürûc, 9./ 13 İlk yaratan da O'dur, tekrar yaratan da O'dur!!
  14 Gafûr O'dur, Vedûd O!
  15 Arşın sahibidir; Mecîd'dir, şanı yüce olandır!
  16 İstediğini hemen yapandır. / O Allah, o insanı tekrar hayata döndürmeye elbette kadirdir.
  Târık, 8./ 15 Onlar ha bire tuzak kuruyorlar/oyun çeviriyorlar.
  16 Ben de tuzak kuruyorum.
  / Ala 1 Rabbinin o Al'a,o yüce adını tespih et!
  2 O ki yarattı, düzene koydu,
  3 O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.
  4 O ki otlağı çıkardı,
  5 Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.
  6 Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.
  7 Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir. /Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.
  Gâşiye, 21./ Der ki: "Keşke şu hayatım için önden bir şeyler gönderseydim."
  Fecr, 24./Ve doğurana ve doğurduğuna da yemin olsun ki,
  Beled, 3. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı ve zorluk içinde yarattık.
  Beled, 4. O sanıyor mu ki, hiç kimse ona asla güç yetiremeyecektir!
  Beled, 5./ Hiç kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor?
  Beled, 7./ De ki: "Cinlerden bir topluluğun dinleyip şunu söyledikleri bana vahyolundu: 'Gerçekten biz, hayranlık verici bir Kur'an dinledik."
  Cin, 1./"Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk."
  Cin, 3./Hiç kuşkusuz, mescitler/secdeler Allah içindir. O halde, Allah ile birlikte bir başkasına yakarmayın/Allah'ın yanında bir başkası için çağrıda bulunmayın.
  Cin, 18./ 20 De ki: "Ben ancak Rabbime yakarırım/çağırırım. Ve hiç kimseyi O'na ortak koşmam."
  21 De ki: "Ben size zarar verme gücüne de ışık ve aydınlık verme gücüne de sahip değilim."
  22 De ki: "Allah'tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O'nun dışında bir sığınak da asla bulamam!"
  Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.
  İnsan, 30./ Yalanlayanların o gün vay haline!
  Mürselât, 19./Sizi basit bir sudan yaratmadık mı?
  Mürselât, 20./Vay haline o gün, yalanlayanların!
  Mürselât, 45./ Sûra üfürüldüğü gün, bölükler halinde geleceksiniz.
  Nebe’, 18./Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o, kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der: "Keşke toprak olsaydım!"
  Nebe’, 40./Müddessir Ey giysisine bürünüp kenara çekilen! / En yakın dostlar birbirlerinin halini sormaz/bir dost bir dostundan bir şey isteyemez.
  Me’âric, 10./ Hakka 14 Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde,
  15 İşte o gün, olması gereken olmuştur.
  16 Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır. / 1 De ki: O, Allah'tır; Ahad'dır, tektir!
  2 Allah'tır; Samed'dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir!
  3 Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur!
  4 Hiç kimse O'nun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz! / 1 De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!
  2 İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,
  3 İnsanların ilahına;
  4 Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden,
  5 İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;
  6 Cinlerden de insanlardan da olur o!" /

 9. True Rabbi Manis Friedman, when a man and woman get married and share the most precious vows between each other in the name of God that is very sacred and holy, but if either one of them think that "technically….. just married on paper is the beginning of every damaged marriage"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

%d bloggers like this: